Καλώς ήλθατε!!!

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον Σας για τα προϊόντα λογισμικού και τις προσφερόμενες από την Hygeia Informatics ολοκληρωμένες και ποιοτικές λύσεις πληροφοριακής υποδομής και μηχανοργάνωσης Μονάδων Υπηρεσιών Υγείας.

Η Hygeia Informatics έχει πιστοποιηθεί κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EΝ ISO 9001:2008 στους τομείς σχεδίασης, ανάπτυξης, διάθεσης και τεχνικής υποστήριξης λογισμικού και έχει επιτύχει να παρουσιάσει σε πολύ σύντομο χρόνο στην Ελληνική Αγορά ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής, για την κάλυψη των αναγκών μηχανοργάνωσης και διαχείρισης των λειτουργιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς υπηρεσιών υγείας.

Τα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα που έχει αναπτύξει η Hygeia Informatics έχουμε την πεποίθηση ότι μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες σας, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και τη σχέση κόστους – αποδοτικότητας τους.

 

Διαθέτει το σύνολο προϊόντων και εφαρμογών λογισμικού “Integrated Care Solutions” (ICS):

 • Hygeia® LIMS (Laboratory Information Management System)
  Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Εργαστηριακών Υπηρεσιών Υγείας.

 • Hygeia® LIΑMΙS (Laboratory Intelligence & Automation Management Information System)
  Πλήρης και Ολοκληρωμένη Κάλυψη Εργαστηριακών (In Vitro) και Απεικονιστικών (In Vivo) Μονάδων Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας.

 • Hygeia® DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)
  Πληροφοριακό Σύστημα Αρχειοθέτησης και Επεξεργασίας Ιατρικών Εικόνων.
  Πλήρης και Ολοκληρωμένη Κάλυψη Απεικονιστικών (In Vivo) Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

 • Hygeia® HIAMIS (Hospital Intelligence & Automation Management Information System)
  Πλήρης και Ολοκληρωμένη Κάλυψη Δευτεροβάθμιων και Τριτοβάθμιων Νοσηλευτικών Μονάδων Υγείας, συμπεριλαμβανομένων των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).

 • Hygeia® i-EMR (Interactive Electronic Medical Record)
  Ολοκληρωμένος Διαδραστικός Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Ασθενών.

 • Hygeia® VET (Laboratory Information Management System for Veterinary Laboratories)
  Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κτηνιατρικών Εργαστηρίων.

Η πολύχρονη και εξειδικευμένη ενασχόληση με το χώρο της υγείας και η ενεργός συμμετοχή στην ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων, καθιστούν τη Hygeia Informatics τον ιδανικό συνεργάτη για την ανάπτυξη κάθε είδους λογισμικού, απλού ή εξειδικευμένου, αυτόνομου ή ολοκληρωμένου, καθώς και την παροχή συναφών υπηρεσιών στο χώρο της Υγείας.Τα Προϊόντα της Hygeia Informatics