Υπηρεσίες – Παροχές

 

Οι προσφερόμενες Υπηρεσίες και οι παροχές της Hygeia Informatics, περιλαμβάνουν:

 • Υπηρεσίες εγκατάστασης βάσης δεδομένων
 • Υπηρεσίες εγκατάστασης αδειών χρήσεως στην ηλεκτρονική υποδομή της Ιατρικής Μονάδας
 • Διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος/υποδομής με τις αναλυτικές και απεικονιστικές συσκευές
 • Παραμετροποίηση στη σημερινή λειτουργία της Ιατρικής Μονάδας
 • Δοκιμές και πιστοποίηση καλής λειτουργίας
 • Παράδοση του Πληροφοριακού Συστήματοςεν λειτουργία

 

Τεχνική Υποστήριξη – Συντήρηση Μετά την Πώληση

 

Η Hygeia Informatics παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του λογισμικού μετά την πώληση.

Οι υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης & Συντήρησης περιλαμβάνουν:

 • Remote & Help Desk Services
 • Onsite support (εφόσον απαιτείται).
 • Περιοδικές ενημερώσεις λογισμικού (updates)
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες αναβάθμισης Hardware και επιπέδων ασφαλούς αρχειοθέτησης ιατρικών εξετάσεων
 • Σύμβαση Τεχνικής Υποστήριξης της Hygeia Informatics
 • Δωρεάν Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης (Remote & Help Desk) για ένα (1) έτος, από την ημερομηνία εγκατάστασης του Συστήματος

 

Τα Προϊόντα της Hygeia Informatics